KIRJASTO

1. Sukututkimus,  yleistä

Tekijä, julkaisija

Julkaisuvuosi

Yhdistyksellä on oma kirjasto, joka sijaitsee Rovaniemen kaupunginkirjaston tutkijahuoneessa. Siellä on mm. Suomen sukututkimusseuran vuosikirjoja, paikallishistorioita, sukututkimussanastoja sekä runsaasti Oulun Sukututkimusseuran julkaisuja. Osa tuotteista on lainattavissa, osa vain tutkijahuoneessa käytettävänäKirjastonhoitajana toimii Anneli Koskela.

Asiakkaan opas, Kansallisarkisto

toim. Juhani Saarenheimo

1994

Kunta- ja rekisterinpitäjäluettelo

Väestörekisterikeskus

1995

Länsipohjan henkikirjat 1654-1695. CD-rom.

Mossberg Kenneth

2002

Maakunta-arkistojen opas

Valtionarkiston julkaisuja

1976

Maakunta-arkistojen opas

Maakunta-arkistojen julkaisu

1995

Maakunta-arkistojen yleisluettelo Joensuu-Mikkeli. Luettelo Mikkelin maakunta-arkistosta myytävistä mikrokorteista

1992

Ruotsalais-Suomalaisen Laki-ja virkakielen sanasto

Keisarillisen Senaatin komitea

1883

Sanasto Sukututkijoille

Sointula Väinö

2003

Sukututkijan Sanasto

Oulun Sukututkimusseura

1992

Sukututkijan tietokoneohjelmat

Palander Seppo

2002

Sukututkimuksen alkeisopas

Mäkelä Anneli

1988

Sukututkimuksen Käsikirja

Rauno Luttinen, Marjo Hyppönen

1988

Sukututkimuksen perustieto

Seppo Sampio

1986

Sukututkimussanasto

Hase Erkki
Sukuviestin julkaisuja

1988

Suomalainen Sukuhakemisto

Siwén Gunnar

1943

Suomen evankelisluterilaisen kirkon osoitehakemisto

Kirkkohallitus

1995

Suomen kirkonarkistojen mikrokorttien luettelo

1996

Tietoja sukututkijoille –kansio

1999

Väestökirjanpito, videokasetti

Laaninen Jouko

1997

Rovaniemen seurakunnan rippikirjat 1700-1816,  mikrokortit 1-23

2009

Suomen väestö

Seppo Koskinen, Tuija Martelin, Irma-Leena Notkola, Veijo Notkola, Kari Pitkänen

1994

Suomen yleis- ja paikallishallinnon toimet 1560-1600

Kyösti Kiuasmaa

1962

Sukuhakemisto

Suomen Sukututkimusseura

1992

Suomalais-Ruotsalainen Sanakirja

Knut Cannelin

1938

Suomalais-Ruotsalainen Sanakirja

Knut Cannelin

1945

Syyretki Pajalaan 2011, DVD-tallenne, pituus 36 min

Olli Romakkaniemi

2011

Osoitehakemisto

Posi- ja lennätinlaitos

1968


2. Henkilöhistoria, matrikkelit ym.

Helsingfors Lycei matrikel 1831-1889

Wanne Olavi

1953

Liber scholae wasensis 1722-1830

Wanne Olavi

1947

Matriculum Gymnasii Borgoensis 1725-1809

Lunelund-Grönroos Birgit

1946

Suomen 3.ruotujakoisen tarkk´ampujapataljoonan päällystö 1854-1868

Oulun Sukututkimusseura
Backström Åke

1991

Vaasan lukio 1844-1872

Wanne Olavi

1963


3. Historia

Pohjoisen Tornionlaakson oloista Laestadiolaisen herätysliikkeen alkuajoilta

Martti E. Miettinen

1943

Norrbotten , del I

Skilda författare

1921

Norrbotten, del II

Skilda författare

1921

De Svenska fjällapparna

Ernst Manker

1947

Finnmarksamenens Nomadisme II

Olnur Vorren

1962

Samerna - ett folk i fyra länder

Lars Svonni

1976

Kriget i Östersjö - Proviserna 1655-1661

Rainer Fagerlund

1979

Nordkalotten i en skiftande världkulturen utan gränser och stater over gränser

Kyösti Julku

1988

Norrland, - Natur, befolkning och näringar

Geografiska Förbundet

Finnkolonisationen inom Ångermanland, södra Lappmarken och Jämtland

Richard Gothe

Aiwan kowa tapaus

Kylliäinen Mikko-Puro Ritva

1996

Auttin suku –kansio

Harju-Autti Arto

1997

Birkarlar och birkarlarsläkter i Tornedalen, Tornedalica 1

Wahlberg Erik

Entisiin Tornion ja Kemin Lapinmaihin kuuluneiden alueiden maa- ja vesioikeuksista

Juha Joona

2006

Kemin käräjät 1717

Jarhi Simo 

2002

Lukkarinkoulusta Yliopistoon. Muisteluksia Rantaviiriltä

Lapin Yliopisto
ikääntyvien yliopisto

2001

Maanmittaus Suomessa 1633-1983

Maanmittaushallitus

1983

Paltamon seurakunnan historia

Keränen Jorma

1999

Patokosken kylähistoria

Mäkelä Tuulikki , Hirttiö Tuomo, Hirttiö Irja, Kotivuori Hannu, Torvinen Arvo 

2002

Rovaniemen seurakunta 350 vuotta

Pulkamo Seija

1982

Sukupiiri; Alarik G. Castrenin ja Johanna S Laguksen jälk.

Soininvaara Heikki 

1982

Suomussalmen seurakunnan historia

R. Calamnius

1912

Tornionjoki- ja Kemijokilaakson asutuksen synty

Vahtola Jouko

1980

Turjanmeren maa, Petsamon historia 1920-1944

Vahtola Jouko, Onnela Samuli

1999

Unarin maakirjakylän ensimmäiset uudisasukkaat

Ylitalo Jaakko 

1980

Ur Norbottens finnbygds historia

Tenerz Hugo

1962

Uuden maan rakentajat

Tommola Esko 

1989

Virroilta ja vaaroilta

Mönkkönen Mauri 

2003

Heimosukukirja Muurolan ja Rovaniemen suvuista. CD-rom

Peteri Leevi

2006

Tapion Kylähistoria; Kuvakivestä nousukauteen

Matti Vitikka

2008

Kadonnet kylät - elävät suvut

Pentti Kortelainen

2008

Eräs selviytymintarina; Posiolaista elämää

Reino Hämeenniemi

Heikkiläläisiä 

Heikki Annanpalo, Heikkilän sukuseura r.y

2009

Historioitsija, -taaksepäin katsova profeetta. Mauno Jokipiille omistettu

1984

Jatuli XXX

Kemin Kotiseutu- ja Museoyhdistys

2008

Suomalaiset Jäämeren rannoilla, Kveeniseminaari 9.- 10.6.1980 Rovaniemellä

Maija-Liisa Kalhama

1982

Vaalajärvi, -metsälappalaisten Pumpanen

Paula Alajärvi

2006

Väestöllinen muuntautuminen Suomessa

Väestöpoliittisen Tutkimuslaitoksen julkaisuja A 13. Aarno Strömmer

1969

Heimosukukirja, CD-rom

Leevi Peteri

2011

Nikupeteri-Karilan suvun Amerikan seikkailut

Reijo K. Luostarinen, Nikupeterin sukuseuran julkaisuja 1

Kemin asutuksen historiaa, sivuja 418

Martti Helistö, Kemin Kotiseutu- ja Museoyhdistys

2001

Iin historiaa, moniste

Pauli Kaisto

Suur-Iin historia 1870-1925, sivuja 592

Raili Rytkönen

1989

Pirkkiön Historia; Pirkkiön kylän ja Alatornion seurakunnan vaiheet. Sivuja 242

Sanna Eskola, Seija Jalagin, Kaisu Sarkkinen, Sirpa Tuomivaara

1993

Kun vielä jäheillä seelattiin; Kuivaniemen talonpoikaispurjehduksesta, sivuja 95 

Väinö Komu

1999

Kemin ja Tornion vanha raja, sivuja 118

Kyösti Julku

1991


4. Lähdejulkaisut, esipolvitaulustot

Avioliittokuulutuksia Pohjois-Pohjanmaalta 1733-1739

Oulun Sukututkimusseura

2002

Avioliittokuulutuksia Pohjois-Pohjanmaalta 1740-1748

Oulun Sukututkimusseura

2002

Esipolvihakemisto 1 – Kainuu

Anna ja Olavi Tervo. Oulun Sukututkimusseura

1998

Esipolvihakemisto 2 – Kainuu

Oulun Sukututkimusseura

2000

Esipolvihakemisto 3. –Pudasjärvi

Oulun Sukututkimusseura

2003

Esipolvitaulusto 1

Peräpohjolan Sukututkijat ry

1996

Esipolvitaulusto 2

Oulun Sukututkimusseura

1989

Esipolvitaulusto 2

Peräpohjolan Sukututkijat ry

1999

Esipolvitaulusto 3

Peräpohjolan Sukututkijat ry

2003

Hiitola, syntyneet ja kastetut 1690-1780

Hannu Lähde, Karjala-tietokanta 

1999

Hiitola, syntyneet ja kastetut 1781-1850

Hannu Lähde, Karjala-tietokanta 

1999

Kajaanin, Paltamon ja Sotkamon seurakunnissa avioliittoon kuulutettuja 1733-1748

Vaarnanen Jukka, Sarkkinen Timo. Oulun Sukututkimusseura

1992

Lapin evakuointi-käskyt 1944, CD-rom

2005

Lapin väestön evakuointi 1944-1946

Osmo Kurola

2002

Lapin väestön evakuointi 1944-1946. Kansio

Osmo Kurola

2002

Lumijoen rokotusluetteloita 1811-1903

Kesti Paula, Kuorilehto Markku, Sarkkinen Timo, Oulun Sukututkimusseura

1991

Lumijoen seurakunnassa kuolleita 1825-1866

Oulun Sukututkimusseura

1989

Muurolan ja Jaatilan kylien talot, Lrovaniemi

Ilkka Vääti

1992

Paltamon seurakunnan rippikirja 1731-1737

Vaarnanen Jukka, Sarkkinen Timo. Oulun Sukututkimusseura

1993

Paltamon seurakunnan rippikirja 1738-1744

Eila Penninkilampi. Oulun Sukututkimusseura

1998

Rovaniemen kylien asutushistoria 1700 luvulta 1900 luvun alkuun

Matti Enbuske

2000

Rovaniemen pitäjän tilaluettelot 1600 luvulta vuoteen 1880:

Matti Enbuske

2000

  • OUNASJOKI
  • ROVANIEMI
  • KEMIHAARA
  • KORKALO
  • MUUROLA
  • JAATILA

Rovaniemen seurakunnan rippikirja 1700-1707

Koskinen Timo.
Peräpohjolan Sukututkijat ry

1998

Rovaniemen seurakunnan rippikirjat 1700-1740

Väätti Ilkka, Koskinen Timo. Peräpohjolan Sukututkijat r.y.

2006

Saarenkylän talot, Rovaniemi

Väätti Ilkka 

1995

Snellmanin päivän, 12.05.1906, nimenmuuttoja

Moniste

2004

Sotkamon seurakunnan rippikirja 1683-1697

Vaarnanen Jukka.
Oulun Sukututkimusseura

1991

Sotkamon seurakunnan rippikirja 1698-1711

Vaarnanen Jukka.
Oulun Sukututkimusseura

1991

Sotkamon seurakunnan rippikirja 1728-1734

Vaarnanen Jukka, Sarkkinen Timo. Oulun Sukututkimusseura

1992

Sotkamon seurakunnan rippikirja 1729-1734

Vaarnanen Jukka, Sarkkinen Timo. Oulun Sukututkimusseura

1993

Suomalainen Wirallinen Lehti

Suomen sodasta 1809 kotiutetut

Onni Korkiakangas

1994

Tyrnävän seurakunnan rippikirja 1703-17088.3.2005

Kuorilehto Markku, Sarkkinen Timo, Seppälä Arto. Oulun Sukututkimusseura

Tyrnävän seurakunnan rippikirja 1709-1714

Oulun Sukututkimusseura

1999

Vanhan Korkalon kylän talot, Rovaniemi

Ilkka Vääti

1992

Tornion asukkaita 1621-1714 ja heidän jälkeläisiään A - J, osa I

Juhani Mäkitalo

2005

Tornion asukkaita 1621-1714 ja heidän jälkeläisiään J - Ö, osa II

Juhani Mäkitalo

2005

Ylivieskan Vähäkankaat

Eeva Vähäkangas

1996

Morottajan suku

Anja Akujärvi

1998

Hartikaiset, Honkaset, Ollikkalat CD-Rom

Armi Harju

2008

Paavo Kortelainen, 16 taulua

Armi Harju

2008

Simo Jaakonpoika Ollikkala; 744 taulua

Armi Harju

2008

Harthin - suku, Uppsatser XII

Helsingfors släktforskare r.f

1997

Samer för Oss I

Odd Mathis Hetta

1976

Samer för Oss II

Odd Mathis Hetta

1976

Fellmanit; Pappeja ja merenkulkijoita

Kari Sarkkinen

2005

Haavikon suku 1655-2010

Pekka Haavikko

2010

Junturan suvun sukupuu

Erkki Strengell

Kaheksan Eerikkiä ja Emänät

Heikki Lampela

2007

Pallarin Heimo-veli Rovaniemeltä

Hannu Pallari

2010

Suur-Ikaalisten Sukututkijat r.y.

Ikaalisten vanhimman rippikirjan selväkielistetty versio

1998

Suur-Ruoveden vanhimmat rippikirjat; Kuru, Ruovesi, Virrat, Ähtäri

Matti J. Kankaanpää

1983

Vihityt Karl Gustav:n seurakunnassa 1798-1820

Juhani Mäkitalo

2009

Kurola>Aunola, Johan Erikinpoika Kurolan jälkeläisiä

Aarre Aunola

2006

Ahvenharju; Matti Antinpoika Anna Juhontytär jälkeläiset: Helimäki, Patomäki, Kuusiluoma- Viinamäki

Armi Harju

Harju: Taavetti + Serafia ja jäkeläiset. Klack Emmanuel; esi-isiä jälkeläisiä

Armi Harju

Paakkolanvaara, Martti Sunnari, Rantakokkila-Sandberg. Karila, Hast, Juntura.

Armi Harju

Vanhempani Alma ja M.A. Vakkala ja suuri suku. Sivuja 204

Aino Haavikko

1998

Kemijokivarren sukuja I; Ylirombsi-Romsi-Jauho.  Sivuja 168.

Pentti J. Jänkälä

2011

Okkos-kirja. Sukututkimus Sotkamon ja Kainuun Okkos-suvusta. Sivuja 672.

Pentti J. Jänkälä

2012 

Pudasjärven Ojaloita Vuodesta 1548 nykypäivään. Sivuja 341.

Matti Järvinen

2010

Kirvesmies Juho Petterinpojan Breilin suku. Sivuja 120.

Timo Koskinen

2011

Lapinvouti Niilo Oravaisen jälkeläiset. 19 sukupolvea. CD-rom

Margit Leinonen

2012

Johan Sigfridinpoika Ronkainen; s. 1670-1680 ja hänen jälkeläisensä yht. 1285 taulua. Sivuja 538.

Veikko Ronkainen

2002

Olof Ollinpoika Ingerö, s. 23.11.1748 Rovaniemi, Autti ja hänen jälkeläisensä. yht. 1491 taulua.

Veikko Ronkainen

Pehr Antinpoika Saarijärvi, s. 1728 Pudasjärvi, ja hänen jälkeläisensä.  961 perhettä. Sivuja 403.

Veikko Ronkainen

2002

Karjalainen, Ruokamo, Jumisko Sukuselvitys 1662 - 2000. Sivuja 30.

Sauli Jumisko

2004

Henrik Gabrielinpoika Maunun s. 1804 sukutietoa: Alajas, Alaperet, Hannila, Hast, Knuuti, Poikela, Saraste, Sunnarborg, Vyörykkä, Ylimaunu. Juuret Simossa ja Keminmaalla.

Onni Ylimaunu

2003

Gabriel Gabrielinpoika Putaansuu eli Sunnarin s. 1799 Sukutietoa. Alavahtola, Tuokila, Paakkolanvaara, Sunnari, Mämmioja. Ihmisiä Kemijokivarressa.

Onni Ylimaunu

2003

Mikko Abrahaminpoika Tapion sukuselvitys. Juuret lujasti Kemijoen varressa Keminmaalla

Onni Ylimaunu

2000

Anna Sofia Halttu(Suutari ent. Paaso) s.5.8.1861 Haukipudas, k. 22.8.1909 Kuivaniemi, vih. 4.5.1890. Jaakko Nilsinpoika Halttu s. 10.3.1867 Kuivaniemi, k. 27.1.1911 Kuivaniemi Anna Sofian esivanhemmat sekä Anna Sofian ja Jaakko Nilsinpojan jälkeläiset. Sivuja 16. Moniste.

Johan Gretanpoika Bryggaren ja vaimo Anna Lena Druckin jälkeläiset. Sivuja 59. Moniste.

Pauli Kaiston Iistä ollaan toimittaman kirjan mukaan


 

5. Vuosikirjat

Suomen Sukututkimusseuran Vuosikirja 1924

Suomen Sukututkimusseuran Vuosikirja 1930-1931

Suomen Sukututkimusseuran Vuosikirja 1932

Suomen Sukututkimusseuran Vuosikirja 1939

Suomen Sukututkimusseuran Vuosikirja 1941

Suomen Sukututkimusseuran Vuosikirja 1944

Suomen Sukututkimusseuran Vuosikirja 1945

Suomen Sukututkimusseuran Vuosikirja 1947

Suomen Sukututkimusseuran Vuosikirja 1949-1950

Suomen Sukututkimusseuran Vuosikirja 1951-1953

Suomen Sukututkimusseuran Vuosikirja 1954-1955

Suomen Sukututkimusseuran Vuosikirja 1965

Suomen Sukututkimusseuran Vuosikirja 1993

Turun Sukututkijat r.y:n Vuosikirja 2000

Suomen Sukututkimusseuran Vuosikirja no 45, julkaisuvuosi 2003

Suomen Sukututkimusseuran Vuosikirja no 46, julkaisuvuosi 2005


6. Suomen Sukututkimusseuran Aikakauskirja Genos

Genoksen vuosikertoja vv 1943-2011


7. Sukututkimus-aikakauslehtien vuosikertoja

Aninkainen

Turun Sukututkijat r.y.

1997-2011

Esivanhemmat

Turun Sukututkijat r.y.

1987-1993

Eteläpohjalaiset Juuret

Juuret-toimikunta

2003-2010

Ikaliini

Suur-Ikaalisten Sukututkijat r.y.

1998-2011

Oulun Sukututkija

Oulun Sukututkimusseura

1987-2010

Siirtolaisuus-Migration

1999-2000

Sukujotos

Peräpohjolan Sukututkijat r.y.

2002-2011

Sukuri

Vantaan Sukututkijat r.y.

1999-2010

Sukutieto

Suomen Sukututkimusseura

1992-2011

Sukuviesti

Sukuseurojen Keskusliitto

1999-2011

Hiidenkivi

Kotimaisten kielten tutkimuskeskus Suomalaisen Kirjallisuuden Seura Suomen Kotiseutuliitto

2000-2004

Petsamolaista

2000-2004

Sarana

Savon Sukututkimusharrastajat Kuopio

2008 - 2012


8. Karttoja

Enontekiö Hetta

Enontekiön Hetta

Enontekiön kunnan Hetan jakokunta

Ilkka Väätin laatima kartta Korkalon ja Rovaniemen kylien taloista v. 1818.

Korkalo: Rantavitikka

Korkalo: Rovaniemen ydinkeskusta 1851-1852

Korkalo: Veitikanlampi

Rovaniemen seudun kartta ja siihen merkityt Rovaniemen seudun talot vuonna 1695

Sallan jakokunnan tiluksia

Suomi, kuntajaotus  1995

Tornestad och Swensareö

Tornio: Suensaari

Vanhan Sallan kirkonkylä


9. Esitelmiä ym.

Leif Mether: kasetit

Amerikan siirtolaisten jäljillä

08.02.1997

Timo Alanen:

Kartoituksen vaiheita Suomessa

10.01.1998

Timo Sarkkinen

Sunnuntait ja juhlapyhät

Yrjö Ylijääskö:

Keminmaan kirkkojen historiaa

06.09.2003

Ilkka Väätti:

Jaatilan kylän talot 1543-1808

06.09.2003

Ilkka Väätti:

Muurolan kylän talot 1543-1808  

13.12.2003

Ilkka Väätti:

Rovaniemen asutus

14.10.2006

Rauno Korhonen

Henkilötietolaki ja julkisuuslaki.
Suuntaa antavia kannanottoja …

09.02.2008

Pentti Hannula

Sukututkimus ja Suomen suku

06.09.2008

Markku Harju

Esitelmä maanmittauksesta. Maakirjat, maarekisterit ja kiinteistörekisterit

18.04.2009

Kaija Hiilivirta

Merkkivuosi 1809, Suomen sodasta 200 v. Tornion-Muonionjoen rajaneuvotteluista

22.05.2010

Timo Koskinen

Rovaniemen talot ja kruununtorpat v. 1900 kirkon rippikirjan mukaan

14.5.2011

Aino Korhonen

Jääskönkylä kantatie 79:llä Rovaniemen ja Kittilän puolivälissä Rovaniemeltä pohjoiseen.

12.11.2011